DOELSTELLING

De doelstelling van het foldermuseum is om folders van verloren producten uit de periode 1945-1990 op het internet beschikbaar te maken. Onder verloren producten verstaan wij producten van merken die nu niet meer bestaan, althans niet in de oorspronkelijke vorm. We denken daarbij aan autofolders van merken als Rover, Panhard en Daf, speelgoedfolders van merken als Dinky Toys en Trix Expres, camerafolders van merken als Voigtlander en Minolta. Maar daarnaast staat het museum open voor hetgeen bezoekers aanbieden. Vooral folders met veel, mooie afbeeldingen en relatief weinig tekst komen in aanmerking voor opname in het museum.

Het museum is niet commercieel, maar beschouwt zichzelf als onderdeel van het publieke domein. Het zal dan ook geen advertentieruimte verkopen aan organisaties als Google. Wel houden wij de mogelijkheid open om iets aan sponsoring te doen als de onderhoudskosten van het museum bij toenemende bezoekersaantallen te ver zullen stijgen.

Uw mooiste folder(s) in dit museum?

Help ons om folders van verdwenen producten uit de jaren 1945-1990 te vertonen. Heb je een folderverzameling geërfd en weet je niet wat je ermee moet, laat hem dan door ons scannen, voor je hem weggeeft of verkoopt. Of scan folders zelf voor ons in, zodat niet alleen jijzelf, maar de hele wereld van die mooie collectie kan genieten. Want dat is toch het doel van het bewaren van drukwerk dat in de eerste plaats bedoeld was om na lezing weg te gooien. Als je mee wilt helpen, neem dan contact met ons op: brochuremuseum@xs4all.nl.

 

BROCHURE MUSEUM

MAP